Diller

Kitabiyat

BaşlıkKitabiyat
Yayın TürüBook
Yayın Yılı2003
YazarlarKadıoğlu, Sevtap
Sayı4
Özet

 Asuman Baytop, Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları, Yayına Hazırlayan Feza Günergun, İstanbul 2003, Çetin Matbaacılık, ISBN: 975-288-447-4, 510 s.  İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda emekli olduğu 1987 yılına kadar görev yapan Prof.Dr. Asuman Baytop, aynı zamanda sürekli bir araştırıcıdır. Yazar, son yıllardaki çalışmalarını botanik eğitimi tarihi ile Türkiye florasının tarihçesi konularında yoğunlaştırmıştır. Bu araştırmaların bir kısmı çeşitli dergilerde yayınlanmışsa da bir kısmı ilk defa bu kitapta yayınlanmıştır. Bu kitapta yukarıda bahsedilen iki konu ile ilgili olarak yazarın yaptığı çalışmalar biraraya toplanmış ve botanik tarihimizin tanınmasına getirilen katkılar ortaya konmaya çalışılmıştır.Kitapta tek ve müşterek imzalı toplam kırkbir makale bulunmaktadır. Bunlar konularına göre gruplandırılmış ve sekiz bölümde toplanmıştır.

Türkçe
Daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitelerinde bulabilirsiniz: